Hệ thống kiểm tra đèn, LED

Thiết bị kiểm tra đèn huỳnh quang

Máy đo, phân tích khí SF6

Thiết bị đo góc pha

Thiết bị thí nghiệm CT/PT

Máy thử Rơ le

Thiết bị kiểm tra rơ le 1 pha Wuhan HTJB-IV (AC/DC)

Thiết bị kiểm tra rơ le 1 pha Wuhan HTJB-IV (AC/DC)

Mã sản phẩm:
66.176.000₫
60,160,000đ
--10%

Thiết bị tạo dòng

Thiết bị bơm dòng sơ cấp Wuhan DDG-500 (500A)

Thiết bị bơm dòng sơ cấp Wuhan DDG-500 (500A)

Mã sản phẩm:
37.224.000₫
33,840,000đ
--10%

Biến áp tăng áp cao áp

Thiết bị đo điện cao áp

Thiết bị thí nghiệm cao áp

Bộ thử cao áp DC tích hợp Wuhan ZGF 60/2 (60kV/2mA)

Bộ thử cao áp DC tích hợp Wuhan ZGF 60/2 (60kV/2mA)

Mã sản phẩm:
39.292.000₫
35,720,000đ
--10%