Thiết bị lấy mẫu bùn, trầm tích

Đầu đo cỏ khô cao cấp 24

Đầu đo cỏ khô cao cấp 24" AMS 57068

Mã sản phẩm:
12.397.143₫
11,270,130đ
--10%
Đầu đo cỏ khô cao cấp 12

Đầu đo cỏ khô cao cấp 12" AMS 57051

Mã sản phẩm:
10.873.286₫
9,884,805đ
--10%
Đầu đo cỏ khô cơ bản 24

Đầu đo cỏ khô cơ bản 24" AMS 57067

Mã sản phẩm:
9.155.295₫
8,322,995đ
--10%
Đầu đo cỏ khô cơ bản 12

Đầu đo cỏ khô cơ bản 12" AMS 56864

Mã sản phẩm:
7.440.664₫
6,764,240đ
--10%

Thiết bị lấy mẫu đất

Bạc lót nhựa AMS 425.02 (1

Bạc lót nhựa AMS 425.02 (1" X 12")

Mã sản phẩm:
64.884₫
58,985đ
--10%
Bạc lót nhựa AMS 425.07 (3/4" X 12")

Bạc lót nhựa AMS 425.07 (3/4" X 12")

Mã sản phẩm:
57.387₫
52,170đ
--10%
Đầu nắp nhựa 3/4"AMS 425.22

Đầu nắp nhựa 3/4"AMS 425.22

Mã sản phẩm:
14.476₫
13,160đ
--10%
Đầu nắp nhựa 1

Đầu nắp nhựa 1"AMS 425.18

Mã sản phẩm:
14.476₫
13,160đ
--10%