Máy đo độ dẫn điện bằng dòng điện xoáy

Thiết bị kiểm tra kim vàng, kim cương

Máy kiểm tra vàng miếng bằng siêu âm SAUTER TD GOLD 40

Máy kiểm tra vàng miếng bằng siêu âm SAUTER TD GOLD 40

Mã sản phẩm:
14.008.495₫
12,734,995đ
--10%

Máy siêu âm khuyết tật

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-80

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-2M-80

Mã sản phẩm:
2.429.900₫
2,209,000đ
--10%
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-45

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-45

Mã sản phẩm:
2.429.900₫
2,209,000đ
--10%
Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-80

Đầu dò đơn chùm tia góc Huatec HFD8X9-5M-80

Mã sản phẩm:
2.429.900₫
2,209,000đ
--10%
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-4M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-4M

Mã sản phẩm:
2.429.900₫
2,209,000đ
--10%
Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-2M

Đầu dò đơn chùm tia thẳng Huatec HFD10-2M

Mã sản phẩm:
2.429.900₫
2,209,000đ
--10%

Máy phân tích thành phần kim loại X-ray

Máy chụp X- quang