Điện trở shunt đo dòng chính xác

Máy đo dòng điện bằng điện trở shunt Prodigit 7550A

Máy đo dòng điện bằng điện trở shunt Prodigit 7550A

Mã sản phẩm:
93.060.000₫
84,600,000đ
--10%

Thiết bị thử nguồn cung cấp

Tải xả ắc qui, pin

Bộ tải xả ắc quy KONGTER LB-4830-1 (48v, 300A, chưa bao gồm DAC)

Bộ tải xả ắc quy KONGTER LB-4830-1 (48v, 300A, chưa bao gồm DAC)

Mã sản phẩm:
77.550.000₫
70,500,000đ
--10%

Thân máy (Mainframe)

Thân máy PRODIGIT 3302F (For 3341G)

Thân máy PRODIGIT 3302F (For 3341G)

Mã sản phẩm:
11.580.800₫
10,528,000đ
--10%

Tải giả điện tử AC/DC

Tải điện tử AC/DC Prodigit 3252A (300VA, 4Arms, 300Vrms)

Tải điện tử AC/DC Prodigit 3252A (300VA, 4Arms, 300Vrms)

Mã sản phẩm:
34.742.400₫
31,584,000đ
--10%

Tải giả điện tử DC mô phỏng LED

Tải điện tử DC mô phỏng LED Prodigit 3341G (300W,6A/24A,300V)

Tải điện tử DC mô phỏng LED Prodigit 3341G (300W,6A/24A,300V)

Mã sản phẩm:
31.020.000₫
28,200,000đ
--10%

Tải giả điện tử DC