Thiết bị đo môi trường, chất lỏng, thực phẩm

Tải điện tử DC ITECH IT8211

Số lượng
 • Mô tả sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Video
 • - Đầu vào:
  + Điện áp: 60V
  + Công suất: 150 W
  + Dòng điện: 30 A
  - Chế độ CC
  +Dải đo: 0-3A; 0-30A
  +Độ phân giải: 1mA ;10mA
  +Độ chính xác: 0.1%+0.1%FS, 0.1%+0.15%FS
  - Chế độ CV
  +Dải đo: 0-60V
  +Độ phân giải: 10mV
  +Độ chính xác: 0.05%+0.1%FS
  - Chế độ CR
  +Dải đo: <100Ω; <4Ω
  +Độ phân giải: 0.01 Ω; 1Ω
  +Độ chính xác: 1%+0.8%FS
  - Điện áp đọc lại
  +Dải đo: 0-10V; 0-60V
  +Độ phân giải: 1mV; 10mV
  +Độ chính xác: 0.05%+0.1%FS
  - Dòng điện đọc lại:
  +Dải đo: 0-3A; 0-30A
  +Độ phân giải: 1mA; 10mA
  +Độ chính xác: 0/1%+0.15%FS; 0.1%+0.15%FS
  -Công suất đọc lại:
  +Dải đo: 0-100W; 100-150W
  +Độ phân giải: 10mW; 100mW
  +Độ chính xác: 1%+0.1%FS
  -Kích thước: 88W x 175Hx 282D mm
  - Trọng lượng 2.6 kg

   
   

Sản phẩm đã xem