Máy in UV (trên thiết bị cứng)

Máy in tem nhãn

Hệ thống chụp 3D

Máy quét (scan) 3D

Máy in 3D

Máy kiểm kho

Máy in mã vạch

Máy in hóa đơn

Máy đọc mã vạch