Thiết bị đo môi trường, chất lỏng, thực phẩm

Máy hiệu chuẩn máy hiện sóng Fluke 9500B/3200 (3.2Mhz)

Số lượng
 • Mô tả sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Video
 • Tần số: 0.1 Hz đến 3.2 MHz
  Số kênh ra: 5

  Chi tiết

  Datasheet

  Option
  9510: Active Head with 1.1 GHz and 500 ps pulse capability
  9530: Active Head with 3.2 GHz and 150 ps/500 ps pulse capability
  9550: Active Head with 25 ps pulse capability
  9560: Active Head with 6 GHz and 70 ps pulse capability (requires 9500B/3200 or upgraded 9500/3200)
  9500-60: Soft Carrying Case
  9500-65: Hard Transit Case (Requires Option 60)

   

  DC Voltage

  Amplitude

   

   ± 1 mV to ± 200V into 1M Ω

   

   ± 1 mV to ± 5V into 50 Ω

  Accuracy

   

   ± (0.025% + 25 µV)

  Ranging

   

   1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

  Deviation

   

   ± 11.2%

   

  Squarewave

  Amplitude

  Range:

   40 µV to 200V pk-pk into 1MΩ

   

   40 µV to 5V pk-pk into 50Ω

  Polarity:

   Positive, negative or symmetrical about ground

  Accuracy (10 Hz to 10 kHz):

   <1 mv="" 1="" 10="" v="" span="">

   

   1 mV-21 mV ± (0.10% + 10 µV)

  Ranging:

   1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

  Deviation:

   ± 11.2%

  Rise/Fall Time

   

   <100v 150="" ns="" span="">

   

   >=100V <200 ns="" span="">

  Aberrations

   

   <2% peak for first 500 ns

  Frequency

  Range:

   10 Hz to 100 kHz

  Accuracy:

   ± 0.25 ppm

  Ranging:

   1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

   

  Low-Edge Pulse

  Amplitude

  Range:

   5 mV to 3V pk-pk into 50Ω

  Accuracy:

   +50 ps to -150 ps

  Ranging:

   1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

  Rise/Fall Time

   

   500 ps return to ground

  Mk/Sp Ratio

   

   1:9

  Aberrations (into VSWR 1.2:1)

   

   <± pk in 8Ghz

   

   <± 1.5% pk in 3Ghz

   

   (First 10ns)

  Frequency

  Range:

   10 Hz to 2 Mhz

  Accuracy:

   ± 0.25 ppm

  Ranging:

   1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

   

  <td width="420" style="width:315.0pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: s

  High-Edge Pulse

  Amplitude

  Range:

   1mV to 200V pk-pk into 1 MΩ

   

   1mV to 5V pk-pk into 50Ω

  Accuracy:

   ± 3%

  Ranging:

   1, 2, 5 or 1, 2, 2.5, 4, 5 or continuous

  Rise/Fall Time

   

Sản phẩm đã xem