Thiết bị đo môi trường, chất lỏng, thực phẩm

Máy đo áp suất chênh lệch Extech HD700 (±2psi)

Số lượng
 • Mô tả sản phẩm
 • Đánh giá sản phẩm
 • Video
 •  Đo 11 đơn vị khác nhau
  inH2O: 55.40inH2O /0.01inH2O
  psi :      2psi   / 0.001psi
  mbar :   137.8mbar / 0.1mbar
  kPa     : 13.78kPa /0.01kPa
  inHg :   4.072inHg / 0.001inHg
  mmHg :103.4mmHg / 0.1mmHg
  ozin2 :   32ozin2    / 0.01ozin2
  ftH2O : 4.616ftH2O / 0.001ftH2O
  cmH2O: 140cmH2O /0.1cmH2O
  kgcm2 :  0.140kgcm2 /0.001kgcm2
  bar    : 0.137bar / 0.001bar
  Lấy giá trị min, max, khóa dữ liệu, tự động tắt nguồn, chức năng Zero, hiện thị LCD, Giao tiếp PC...

  Cung cấp kèm theo: Phần mềm, cáp kết nối, pin 9V, 2 ống nhựa, adapter, hộp cứng

Sản phẩm đã xem