Kính, bảo vệ mặt, bảo vệ mắt

Mặt nạ, khẩu trang

Găng tay, ủng, giày, dép

Mũ bảo hộ

Bảo vệ tai

Thảm cách điện

Thiết bị phòng sạch

Sào thao tác, tiếp địa

Quần áo bảo hộ

Dây an toàn